Telkin

    Kavramları var eden insan; bunu düzen için gerekli görürken, birbirleri ile olan ilişkilerinde, yargılarında kullanacaklarını pek hesaba katmadılar mı  acaba. Hangi düzen için gerekliydi ki? Düşünülmedi mi insan kadar karmaşık bir yapıya, ne tür kavramlar giydirebilir, yetebilir.. İyiler ve kötüler diye ayrılarak belki daralttılar, zincirlerle çoğalttılar. Ne kadar sığabildik.
   Sorarsanız Nehir senin sorunun ne? Benim sorunum sorun-suzluğum. Ama sanki sorumluluğum; başkalarının sorunları, eylemleri, olmayan kavramları, düşüncesizliği, yaşı, zihniyeti, yaşayamamış-lığı, göremedikleri, göremeyecekleri...
Beni insanların ne yaptıkları hiçbir zaman ilgilendirmedi.
Çünkü yapılanlar her zaman standarttı.
Genel adı düzendi.
Ama ne yapma-dıkları, yapamadıkları hep ilgilendirdi..
Düzen içinde değerlendirdiğimizde insanları birer karınca, böcek iken her şeyden soyutlayıp karmaşık yapısının altındaki ruhu çıkardığında birer tanrı parçacığı. Bütününde ise sonsuzla eş değerde. Mükemmel bir yapı! 
Bu kadar değerliyken, bu kadar değersiz duruma düşmek tek insana özgü bir şey işte.
   Yoldan geçen bir insanı durdurup ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışın. Yada ne kadar kusursuz bir yapıya sahip olduğunu, tanrı parçacığı olduğunu söyleyin küfür gibi gelir. Tepkileri gözlemleyin. 'sende sınırsız güç' mevcut dediğinde onun saniyede zihninde tasarlayacağı şeyi söyleyeyim; Kendini başbakan olarak hayal etti, yada buffett kadar en! zengin.. Sonra suratına bakıp 'deliye bak sen'. Sınırsız güç'ün onda oluşturduğu kavram, bu ikisinden ve türevlerinden ibaret olur. Sonra ne kadar iyi, ne kadar kötü.. Ona sunulmuş olanı düşündü elbette. Ne kadar sığabilir. Bu yoldan geçen, sığar işte. Çünkü sunulmuş olan kadar zihni. Kısır döngü hiç bozulmaz.
Ben hep aynı sorun-suzluğum.
Sabit kalan insanlar.
Değişen duygular.
Kayda-değer ölüm vardır diyorum hep; dolup taşarken kurutan. Döngüde tıkayıp durduran, değişmeyen duygusuzluğu yaratan, sadece ölüm vardır. insanı silkeleyip, uyandıran. Şimdi o yoldan geçen aynı insanı durdurup 'öleceksin, ve sende sınırsız güç var' dediğinde. Gözlemleyin; zihninde ilk yirmi-iki saniye 'öleceğini önce duyduğu için  sınırsızca yaşamayı düşündü biran.        

-yaşamayı... ve sonra ona sunulmuş kavramları..


Popular Posts